Luontopolku

Sign 5

5. Koppolniemi

Today, the surface level of Lake Kivijärvi is roughly 60 cm lower than during P.E. Svinhufvud’s time. The surface level was lowered in the early 1960s, when the aim was to increase the volume of agricultural land in the shore areas. The planning related to lowering the surface level already began in the 1920s. Svinhufvud sought compensation for expenses resulting from the relocation of the boat jetty and the boat shed in advance, as both of them would have been left on dry land. The lowering of the surface level was most clearly visible in Koppolniemi, whose island-like tip grew and became part of the mainland.

The family used to take walks and have picnics in this area, and also swam in the lake in summer. The rocky shore of the headland opens out towards Lake Kivijärvi and three of its islands – Ytsaari, Parkkisaari, and Haudansaari –, as well as towards the slope garden of Kotkaniemi and its long sandy beach, which used to be part of the Kotkaniemi Estate.

The Väliväylä log floating route passed Koppolniemi. Timber was floated from the late 1800s to the late 1960s, when the surface level of the lake was lowered. A forestry manager once asked Svinhufvud, who looked like a peasant, in front of Kotkaniemi to help in the floating work during an especially busy time. Svinhufvud replied that he was unfortunately pressed for time, but could send a man from the house to help. The forestry manager asked the farm manager Reetu, who had been sent from the estate to help, about the man on the shore, who had been too pressed for time to do so. Reetu replied that the president had more pressing matters to attend to.

Nature information: Lake Kivijärvi is one of the oldest medium-sized lakes in Finland; it is even older than the near-by Lake Saimaa. Lake Kivijärvi has a total of 164 islands. Several rock paintings and Stone-Age dwelling places have been found along its shores. Both the dwelling places and the paintings date back to either side of the Greater Saimaa phase 5,700 – 6,300 years ago.

5. Koppolniemi

Sjön Kivijärvis vattenyta är i dag cirka 60 cm lägre än under P. E. Svinhufvuds tid. Vattenytan sänktes i början av1960-talet, då man ville ha mera åkerareal på strandområdena. Planer på att sänka ytan hade gjorts upp redan allt från och med 1920-talet, och Svinhufvud sökte i förväg ersättningar för att flytta båtbryggan och -taket. De skulle ha blivit på torra land. Tydligast syntes konsekvenserna av den sänkta vattenytan vid Koppolniemi, där udden, som nästan liknade en ö, växte ihop med fastlandet.

På detta område tog sig familjen promenader och utflykter och hade med sig vägkost, och brukade simma där på somrarna. Från uddens strandklippor öppnar sig vyn mot Kivijärvi och dess öar Ytsaari, Parkkisaari och Haudansaari samt till Kotkanniemis trädgårdsbrink och den långa sandstranden, som en gång i tiden hört till lägenheten Kotkaniemi.

Flottningsleden Väliväylä löper förbi Koppolniemi. Timmer flottades där allt från slutet av 1800-talet och den fick sitt slut när vattenståndet sänktes på 1960-talet. Utanför Kotkaniemi hade en skogsförman under bråda dagar hört sig för om hjälp med flottningsarbetet av en lantlig karl på stranden. Det var  Svinhufvud, som hade svarat att han inte själv hade tid, men han ska skicka en karl till hjälp från gården. Skogsförmannen frågade inspektorn Reetu, som kom för att hjälpa till med flottningen, vad var det för en karl på stranden som inte gav sig tid för arbetet. Reetu hade svarar att presidenten också hade andra arbeten.

Naturkunskap: Sjön Kivijärvi är en av Finlands äldsta medelstora sjöar, till och med äldre än närbelägna Saimen. Kivijärvi har 164 öar. Vid den har man hittat ett flertal hällmålningar samt stenåldersboplatser. Såväl boplatser som även  målningar, på båda sidorna, kan tidfästas till tidsskedet för Storsaimen, för  5700 – 6300 sedan.

5. Мыс Копполниеми

Уровень воды в озере Кивиярви сейчас примерно на 60 см ниже, чем во времена П.Э. Свинхувуда. Уровень воды искусственно понизили в начале 1960-х годов, чтобы увеличить посевные площади в прибрежных районах. Планы понижения уровня воды были разработаны еще в 1920-х годах, и Свинхувуд заранее востребовал компенсацию за перенос лодочной пристани и навеса. С отступлением воды они должны были остаться на берегу. Отчетливее всего влияние понижения уровня воды было заметно на мысе Копполниеми, оконечность которого, до этого представлявшая собой практически остров, слилась с основной сушей.

Сюда семья ходила на прогулки и пикники, и здесь она купалась летом. Со скалистого берега открывается вид на озеро Кивиярви и его острова, Утсаари, Парккисаари и Хаудансаари, а также на склон с садом и на длинный песчаный пляж, который в свое время также относился к усадьбе Котканиеми.

Мимо Копполниеми проходил сплавной маршрут Вяливяуля. Деревья сплавлялись по нему с конца XIX века до 1960-х годов, когда уровень воды в озере понизили. Как-то раз один начальник, руководивший сплавом перед Котканиеми, попросил помощи у Свинхувуда, оказавшегося в тот момент на берегу и выглядевшего как обычный сельский житель. Свинхувуд ответил, что ему некогда, но что он пришлет кого-нибудь из дома. Потом тот начальник спросил у пришедшего на помощь управляющего имением Рээту, что это был за человек, который не пожелал работать. Рээту ответил, что у президента есть и другие дела.

Информация о природе: Кивиярви является одним из старейших в Финляндии озер среднего размера; оно даже древнее, чем Сайма. На озере 164 острова. На его берегах найдены многочисленные наскальные рисунки и поселения каменного века. Поселения и рисунки датируются периодом Большой Саймы, их возраст составляет порядка 5700 – 6300 лет.