Luontopolku

Sign 4

4. Boat shed

In Paijainlahti on the northern shore of the headland, there was a boat shed with a shingle roof and Ellen Svinhufvud’s duck yard next to it. The foundation of the shed is still partly visible, as the water level of the lake has lowered. Lake Kivijärvi, which surrounds Kotkaniemi, provided excellent opportunities for fishing, boating, and sailing, which P. E. Svinhufvud had enjoyed in his leisure time as a student in Helsinki.

Over time, motor boats replaced rowing boats, but rowing and sailing remained Svinhufvud’s favourites. Subsequently, his morning routines included going to the shore to check out his boat. When out on the lake in a motor boat, he persisted that an engine is an engine and there must always be a set of oars onboard in case something went wrong. After the Winter War in summer 1940, a two-masted 5.5 metres long boat with a spritsail sailed to the boat dock of Kotkaniemi. The sailboat had been bought by Svinhufvud and proved to be excellently suited to sailing on Lake Kivijärvi.

Grandchildren were taken on boat trips with their grandfather as soon as they learned to swim. In summer, the family fished on the lake. Fishing nets and longlines were most commonly used at Kotkaniemi, but lure and hook-and-line fishing were also tried from time to time. In the autumn, nets were used to catch vendace. The islands of Lake Kivijärvi were popular hunting grounds for Pehr. The largest of the islands were Iso-Rapasalo and Vähä-Rapasalo, which were often used for hunting. When the lake was not frozen, the islands were accessed by a boat.

Nature information: At least 20 fish species are found in Lake Kivijärvi. The most important commercial fish in the water area is the vendace. Other fish species include pike-perch, landlocked salmon, trout, whitefish, pike, and perch. Three crayfish species – European crayfish, narrow-clawed crayfish, and signal crayfish – are also found in Lake Kivijärvi. The area additionally has a diverse selection of aquatic bird species. The species found in Lake Kivijärvi include, for example, red-throated diver, black-throated diver, swan, osprey, lesser black-backed gull, and common tern.

4. Båthuset

På norra stranden av udden, i Paijainlahti, låg ett litet båthus med pärttak och bredvid den hade Ellen Svinhufvud sin inhägnad för ankorna. Grunden för skyddstaket är ännu delvis synlig vid lågvatten. Kivijärvi, som omger Kotkanniemi, erbjöd goda möjligheter till fiske, båtsport och segling, vilket P. E. Svinhufvud hade ägnat sig åt under sin skoltid i Helsingfors.

Med tiden förbyttes roddbåtsutflykterna delvis till motorfärder, men rodd och segling var de mest omtyckta för Svinhufvud. Till hans morgonrutiner hörde i själva verket att gå till stranden och ta sig en titt på båten. Vid motorbåtsfärderna framhöll han alltid, att en motor är en motor och årorna ska alltid finnas med, ifall något händer. Efter vinterkriget på sommaren 1940 anlände det till båthamnen på Kotkanniemi en 5,5 meter lång, tvåmastad båt med sprisegel som Svinhufvud hade inköpt. Det visade sig att segelbåten var bra och användbar på Kivijärvi.

Barnbarnen fick komma med på båtfärderna med far- och morfar, genast när de hade lärt sig simma. Sommartid for man ut för att fiska. Nät och långrev var bragderna på Kotkanniemi, ibland rodde man även drag och metade. På hösten lades näten för ut för mujka (siklöja). Öarna i Kivijärvi var också omtyckta jaktmarker för Pehr; de största var Iso-Rapasalo och Vähä-Rapasalo, där man ofta jagade. Dit tog man sig med båt vid öppet vatten.

Naturkunskap: I sjön Kivijärvi påträffas åtminstone 20 olika fiskarter. Vattenområdets viktigaste hushållsfiskart är mujkan eller siklöjan. andra fiskarter är gös, insjölax, öring, sik, gädda och abborre. Det förekommer tre arter av kräftor i Kivijärvi – flod-, smalklo- och signalkräftor. Området har också ett rikhaltigt sjöfågelbestånd. Vid Kivijärvi häckar  bl.a. smålom, storlom, svan, fiskgjuse, sillmås och fisktärna.

4. Лодочный сарай

На северном берегу мыса, в заливе Пайяйнлахти, находился лодочный сарай с гонтовой крышей, рядом с которым Эллен Свинхувуд держала свой загон для уток. Часть фундамента лодочного навеса все еще видна и в наши дни. Озеро Кивиярви, окружающее мыс Котканиеми, предлагало прекрасные возможности для рыбалки и прогулок на веслах и под парусом, которыми П.Э. Свинхувуд увлекался во время учебы в Хельсинки.

Со временем весла частично заменил мотор, однако прогулки на весельной лодке и под парусом остались для Свинхувуда любимым занятием. По утрам он ходил на берег, чтобы осмотреть свою лодку, что было частью его повседневного распорядка. Плавая на моторной лодке, он всегда подчеркивал, что мотор мотором, но весла, на всякий случай, должны всегда быть с собой. После Зимней войны, летом 1940 года, к лодочной стоянке Котканиеми подошла приобретенная Свинхувудом 5,5-метровая двухмачтовая лодка с шпринтовым парусным вооружением. Яхта оказалось вполне пригодной для использования на озере Кивиярви.

Внуков дед стал брать с собой на озеро сразу, как только они научились плавать. Летом они занимались рыбалкой. Для рыбной ловли в Котканиеми использовались сети и ярусные снасти, иногда рыбу ловили дорожкой на блесну или обычной удочкой. Осенью ставили сети на ряпушку. Острова на озере Кивиярви были для Пера любимыми охотничьими угодьями; самыми большими из них являются Исо-Рапасало и Вяхя-Рапасало, где он часто охотился. До этих островов добирались на лодках, когда озеро не было сковано льдами.

Информация о природе: В озере Кивиярви обитает по крайней мере 20 видов рыб. Главной промысловой рыбой района является ряпушка. Также здесь водятся судак, озерный лосось, кумжа, сиг, щука и окунь. Из раков в Кивиярви встречаются три вида – широкопалый и узкопалый речные раки и американский сигнальный рак. Район отличается также разнообразием обитающих здесь озерных птиц. На озере Кивиярви гнездятся в т.ч. краснозобая и чернозобая гагары, лебеди, скопы, клуши и речные крачки.