Luontopolku

Sign 3

3. Svinhufvud’s shooting range and memorial

Svinhufvud was a keen shooter and had his own shooting range in the forest-covered part of the headland. When people went to the shooting range to practice, a sign with the text “Stop! Shooting on the shore!” was hung up in a visible spot to warn others. The shooting range included a practice range for rifles and sporting rifles, and a small range for pistols. Svinhufvud did not have the area cleared specifically for the shooting range. Instead, natural openings and shooting directions found in the area were utilised and vegetation was kept low in these spots. He wanted to maintain his forest in as natural a state as possible and avoided any major modifications.

As a pistol shooter, Svinhufvud was ambidextrous and would change hands when one of his hands became tired without this having an impact on the accuracy of his shooting. In the 1920s, Svinhufvud received his first five prizes in shooting competitions. In the next decade, he participated in grand master classes with a sporting rifle, army pistol, and free rifle. He was the Finnish Champion in the senior series eleven times in total. Svinhufvud won his last championship with an army pistol in autumn 1943, when he was 82 years old.

In addition to precision shooting, Svinhufvud was an eager hunter and owned several guns that he used in his leisure time. Svinhufvud mainly hunted small game for the family’s own needs. Most often he shot hares and forest birds, which were utilised both as food and for other purposes.

Karjalan Ampujapiiri erected a memorial stone next to the shooting range in 1963.

3. Ukko-Pekkas skjutbaneområde och minnesmärket

Svinhufvud hade som en ivrig skytt en egen skjutbana på det skogbevuxna området av udden. När man gick till skjutbanan, hängdes det upp en synlig skylt ”Stopp! Man skjuter på stranden!” , så att andra kunde  vara försiktiga. För skjutövningarna hade det gjorts en bana för gevär, miniatyrgevär samt en liten pistolbana. Svinhufvud hade dock inte särskilt låtit röja området för skjutbanan, utan utnyttjade de naturliga gläntorna och möjliga skytteriktningar, där vegetationen hölls lämpligt låg. Han ville hålla sina skogar så naturenliga som möjligt, och brydde sig inte heller om att bearbeta dem desto mer.

Som pistolskytt sköt han med båda händerna och kunde växla vapnet mellan händerna, när den ena handen tröttnade och resultaten var lika goda. På 1920-talet fick Svinhufvud sina fem första pris vid skyttetävlingar. Under det följande decenniet avlade han stormästarklasser med miniatyrgevär, militärpistol och frigevär. Finska mästerskap i veteranserien sköt ha sammanlagt 11, det sista med militärpistol på hösten 1942 då han var nästan 82 år gammal.

Förutom precisionsskytt var Svinhufvud en ivrig jägare och han ägde flera vapen för sina hobbyer. Pehr ägnade sig huvudsakligen åt husbehovs- och småviltjakt. Hans byte var för det mesta harar och skogsfågel, av vilka det tillreddes mat åt familjen och utnyttjades för andra behov.

Det karelska skyttedistriktet Karjalan Ampujapiiri reste en minnessten invid skjutbanan år 1963.

3. Стрельбище Укко-Пекки и памятник

Свинхувуд, будучи заядлым стрелком, имел свое собственное стрельбище в лесистой части мыса. При входе в опасную зону вешалась табличка «Стой! На берегу стреляют!». На стрельбище были места для стрельбы из обычной и малокалиберной винтовок и небольшой тир для стрельбы из пистолета. При этом Свинхувуд не расчищал территорию специально для этих целей, а использовал уже имевшиеся в лесу просветы и возможные секторы стрельбы, следя за тем, чтобы растительность в этих местах не разрасталась слишком сильно. Он хотел, чтобы его леса оставались в как можно более естественном состоянии, и не занимался их существенным преобразованием.

Как стрелок из пистолета Свинхувуд одинаково хорошо владел обеими руками, и когда одна рука уставала, он с таким же успехом мог пользоваться другой. Пять своих первых наград в стрелковых соревнованиях он получил в 1920-е годы. В следующее десятилетие он стал гранд-мастером в стрельбе из малокалиберной винтовки, военного пистолета и винтовки произвольного образца. Чемпионом Финляндии в своей возрастной категории он становился 11 раз, в последний раз – в стрельбе из военного пистолета осенью 1943 года, когда ему было почти 82 года.

Помимо стрельбы на точность Свинхувуд увлекался охотой, и поэтому у него было несколько единиц оружия. Пер охотился, в основном, на мелкую дичь. Его добычей были, как правило, зайцы и лесные птицы, которые использовались для приготовления пищи для семьи и для других нужд.

В 1963 году Карельский Стрелковый округ установил рядом со стрельбищем памятный камень.