Stöd för Kotkaniemi

Kotkaniemi-stiftelsen verkar med små resurser och söker kontinuerligt mecenater. För att trygga sin verksamhet i framtiden behöver Kotkaniemi stöd såväl i form av pengar som volontärarbete.

Om du önskar vara med och främja, bidra eller stödja museiverksamheten på Kotkaniemi och minnet av arvet efter P.E.Svinhufvud, tar vi emot donationer på kontot:

FI33 5453 0620 0448 92 
OKOYFIHH

Referens i fältet för meddelanden: ”Donation”

Kotkaniemi-stiftelsen, penninginsamlingstillstånd RA/2019/33

Tid: 11.1.2019-31.3.2021

Polisinrättningen i Sydöstra Finland

Om du önskar vara med som frivillig och stödja Kotkaniemi, kontakta:

info(at)kotkaniemi.fi eller tfn 040 522 7553