Kotkaniemi-stiftelsen

Kuva: P.E. Svinhufvudin Muistosäätiö.

Kotkaniemi-stiftelsens syfte är att främja och bekantgöra president P.E. Svinhufvuds livsverk och mera omfattande sådan museiverksamhet i Luumäki, som hänför sig till att Finland blev självständigt. För att uppnå sitt syfte upprätthåller stiftelsen ett museum på Kotkaniemi i Luumäki ett museum som värnar minnet av president Svinhufvuds livsverk, och i vidare bemärkelse av att Finland blev självständigt.

Då museiverket 2012 beslutade att upphöra med att upprätthålla Kotkaniemi hemmuseum skred man verket för att bilda en stiftelse. Stiftelsen bildades genom åtgärd av Luumäki kommun och P.E. Svinhufvuds minnesfond på hösten 2013.

Kotkaniemi-stiftelsen svarar för öppethållningen av Kotkaniemi hemmuseum och underhållet av utställningarna.

En delegation för Kotkaniemi har inrättats för att stödja Kotkaniemi-stiftelsens verksamhet.

Till stiftelsens styrelse hör:

Puheenjohtaja Matti Hirvikallio
Varapuheenjohtaja Kai Könönen, Luumäen kunta
Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto
Leena Räty, Lappeenrannan kaupunki
Ilkka Pöyhönen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Eino Svinhufvud, Svinhufvud af Qvalstad Sukuyhdistys ry
Martti Häikiö, P.E. Svinhufvudin muistosäätiö
Anne Marttila-Inkilä, Luumäen kunta