Kotkaniemi – President P. E. Svinhufvuds hemmuseum

Välkommen att besöka hemgården för  president P.E.Svinhufvud, en märkesperson då Finland blev självständigt. På Kotkaniemi, vackert inramat av naturen vid sjön Kivijärvi, finns förutom hemmuseet, ett café och möteslokaler, samt en trädgård jämte gårdsbyggnader, restaurerad i det skick den var på 1930-talet. Kotkaniemi är beläget i Luumäki, på ungefär 20 kilometers avstånd från Villmanstrand. Museet och caféet  har regelbundet öppet under sommarsäsongen, från september till april på beställning och i samband med speciella tillställningar.

Kontakta museet: info(at)kotkaniemi.fi / tfn: 040 522 7553.

Caféet och museet har regelbundet öppet på sommaren från och med maj, under vintersäsongen (september-april) stängt.

Vi har öppet året om i samband med speciella tillställningar och på beställning. Tag kontakt och fråga mera!

 

 

KÖRANVISNING TILL KOTKANIEMI: Den nya riksvägen 6 blev färdig hösten 2017. När du kör från bägge riktningarna längs väg 6, tag av från huvudvägen vid korsningen "Palanutkangas". Då du anländer i riktning från Villmanstrand, sväng  till höger vid rampen och tag av till vänster i riktning från Kouvola/Taavetti (Davidstad), och fortsätt färden cirka tre kilometer, tills man svänger mot Kotkaniemi från Itsenäisyydentie mot norr. Kotkaniemi ligger invid Itsenäisyydentie. Många kartprogram känner ännu till den här vägen under det gamla namnet, Lappeenrannantie. Öppna och skriv ut (på finska) här  Kartta ja ajo-ohjeet Kotkaniemeen sekä muihin alueen Svinhufvud kohteisiin.

Kotkaniemi är ett hemmuseum över president P. E. Svinhufvud och hans maka Ellen Svinhufvud. Pehr Evind Svinhufvud valdes år 1908 till häradshövding i Lappee domsaga. Samtidigt köpte han av sin föregångares, Alfted Thomés, sterbhus gården Kotkaniemi, som låg vid sjön Kivijärvi. Karaktärsbyggnaden hade blivit färdig år 1898. Kotkaniemi uppfördes som ett hem och boställe för landsdomaren. Kotkanniemi var president P.E. Svinhufvuds hem, och det var en stödjepunkt under hans statliga uppdrag, dit återvände han då de var slutförda. Kotkaniemi har bebotts och underhållits av fyra generationer Svinhufvud. De sista av släkten Svinhufvud, som underhöll gården och bodde där, var Pehr Evinds sonson Jorma med hustrun Sirkka och deras barn.

Kotkaniemi övergick i Museiverkets ägo vid millennieskiftet och öppnades, upprätthållet av Museiverket, som ett museum på sommaren 2000. Sedermera avstod Museiverket från museiverksamheten på Kotkaniemi. Senatfastigheter, dvs. staten, genomförde en omfattande sanering och renovering under 2016-2017, och då var Kotkanemi stängt för allmänheten. I slutet av år 2017 överlät staten Kotkaniemi till Museiverket, som verkade som hyresgäst på platsen. För museets öppethållning och underhållet av utställningarna ansvarar i fortsättningen Kotkaniemi-stiftelsen.