Infonäyttö

Pääministeri Svinhufvud

Pääministeri Svinhufvud

P. E. Svinhufvud palasi takaisin politiikkaan vuonna 1930, kun presidentti Relander kutsui hänet pääministeriksi. Valintaan vaikutti vahvasti Lapuan liikkeen toiminta. Svinhufvudin nähtiin olevan oikea henkilö hillitsemään ja ratkaisemaan niin Lapuan liikkeen kuin kommunismin aiheuttamaa vaaraa suomalaiselle oikeusvaltiolle.

Presidentti Relander erotti Kyösti Kallion hallituksen ja nimitti tilalle P. E. Svinhufvudin muodostaman hallituksen 4. heinäkuuta. Lapuan liikkeen jäsenet pyrkivät saamaan uuteen hallitukseen oman edustuksensa. Svinhufvud kieltäytyi ottamasta Vihtori Kosolaa hallitukseen, ja tähän kaatui myös muiden liikkeen jäsenten pääsy ministereiksi Kosolan kieltäessä heiltä hallitukseen menon.

Hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi Svinhufvud linjasi valtakunnan turvallisuuden lujittamisen. Hallitus näki Lapuan liikkeen tavoin kommunismin maanpetolliseksi toiminnaksi, mutta pyrki poistamaan tämän uhan eri tavalla kuin lapualaiset. Pääministeri Svinhufvud pyrki kitkemään kommunismin vain ja ainoastaan lain suomin keinoin, palauttaen yhteiskunnallisen rauhan. Omankädenoikeuden harjoittamisen ja siihen syyllistyneet hän tuomitsi jyrkästi.

Svinhufvudin hallituksen aikana kommunistit poistettiin eduskunnasta ja kommunistinen toiminta kiellettiin kommunistilakien nimellä tunnettujen tasavallan suojelulakien tullessa hyväksytyiksi eduskunnassa marraskuussa 1930.

Hallitus istui vallassa 21. maaliskuuta 1931 saakka vaihtuen presidentinvaalin jälkeen.

Svinhufvudin hallitus 1930–1931.

Kuvaaja Aarne Pietinen.

Kuvat: Kotkaniemen kuvakokoelma