Kotkaniemen neuvottelukunta

Kotkaniemen toimintaa tukemaan on muodostettu Kotkaniemen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jukka Kopra (kok.).

Neuvottelukunnan toimintaperiaatteet:
• Neuvottelukunnan jäsenyys ei velvoita käytännön toimintaan Kotkaniemen puitteissa, vaan Kotkaniemi-säätiön asioista sekä paikan käytännön toiminnasta vastaa sekä hoitaa Kotkaniemmi-säätiön hallitus
• Kotkaniemi-säätiön hallitusten jäsenet eivät voi toimia neuvottelukunnan jäseninä.
• Kokoontumisia on noin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan järjestää mahdollisia ylimääräisiä tapaamisia (kuten juhlatilaisuudet).
• Neuvottelukunnan toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, eli kokouskuluja ei korvata.
• Tavoite: Kotkaniemen kotimuseon toiminnan jatkumisen takaaminen sekä Svinhufvudien muiston vaalinen laajemmin.
• Kotkaniemi-säätiö vastaa käytännön toteutuksesta Kotkaniemen suhteen, neuvottelukunta toimii tukena ns. ylemmällä tasolla. Säätiön hallitus valmistelee asiat, joissa neuvottelukunta on mukana edistämässä.

Neuvottelukunnan jäsenet:

PJ. Jukka Kopra / kansanedustaja (kok.), Etelä-Karjalan maakuntahallituksen pj.
Appelsin, Ulla / päätoimittaja, IltaSanomat
Haimila, Jarmo / Metsänhoitoyhdistys Kaakko, toiminnanjohtaja
Junnonen, Juha / toimittaja
Kiljunen, Anneli / kansanedustaja (sdp.)
Kovasiipi, Jorma / LC Luumäki/Ukko-Pekka
Kurkela, Matti / juristi, professori
Lankinen, Antti / prikaatikenraali evp
Lindström, Jari / työministeri (sin.)
Marttila-Inkilä, Anne / Luumäen kunnanvaltuuston pj. (kesk.)
Pekari, Mikko / kuvajournalisti ja asiantuntija
Saaristo, Lilla / yrittäjä, Imatran kaupunginhallitus (kok.)
Saksa, Juha-Matti / rehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Siiropää, Pekka / kotiseutuneuvos, Luumäki
Suokas, Tuija / LC Luumäki/Ellenit
Svinhufvud, Heikki / lääninrovasti
Svinhufvud, Leena / museolehtori, Designmuseo
Tahvanainen, Kari / Luumäen reserviupseerikerho
Torniainen, Ari / kansanedustaja (kesk.)
Valjakka, Tuija / toiminnanjohtaja, Etelä-Karjalan Martat ry.