KOTKANIEMEN TUKIJAT

Kotkaniemen kehittäminen

Kotkaniemi-säätiö toimii ilman säännöllistä julkista rahoitusta pienin resurssein, joten ison osan toiminnan mahdollistamisesta muodostavat erilaiset vastaanotetut apurahoitukset ja hankkeet.

Hankkeet

Kotkaniemi kohillaan -hanke

Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2021

Rahoittajat: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader Länsi-Saimaa) ja Kotkaniemi-säätiö.

Toteuttaja: Kotkaniemi-säätiö

Kokonaisbudjetti: 160 000 €

Hankkeen tiivistelmä:
Kotkaniemi, presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo, avautui Luumäellä mittavan valtion toteuttaman peruskorjauksen jälkeen toukokuussa 2018. Tiloissa peruskorjauksen jälkeen avatui uusitut kotimuseo, kahvila ja puutarha. Kotkaniemi-säätiö vastaa museotoiminnasta Kotkaniemessä ilman julkista säännöllistä rahoitusta. Nimensä mukaisesti Kotkaniemi kohillaan -hanke vakiinnuttaa paikan oheispalvelut ja toiminnan. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, asukkaiden ja yritysten kanssa. Tapahtumien ja pihapiirin monipuolisen hyödyntämisen kautta paikka saadaan aidosti ympärivuotiseen, monipuoliseen ja museotoimintaa laajempaan käyttöön.

Kotkaniemi kohillaan -hankkeessa paikasta luodaan matalan kynnyksen tapahtumapaikka paikallisjärjestöille, houkutellaan alueen asukkaat aktiivisesti toimimaan Kotkaniemessä, kehitetään puutarhasta monipuolinen vierailu- ja tapahtumapaikka sekä luodaan mahdollisuuksia paikallisyrityksille tuottaa uusia palveluja mm. pihan renkitupaa, pihapiiriä ja luontopolkua hyödyntäen. Matkailijoita tavoitellaan Kotkaniemeen ja muiden alueen palvelujen pariin luomalla yhteisiä paketteja maakunnallisten matkailuyrittäjien kanssa.

Tavoitteena on, että monipuolisen toiminnan kautta alueelle syntyy uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Paikan huomioarvo ja yleisön kiinnostus on todistettu, nyt pitää saada paikan hyödyt laajemmin paikallisten käyttöön. Vuosien 2017-2018 aikana saavutettiin museon ja oheistoimintojen (kahvila, puutarha, kokoustilat) uudelleen käynnistyminen onnistuneesti. Vakiintuakseen toimintansa paikka tarvitsee vielä lisätoimenpiteitä. Museo saavutti suuren suosion ensimmäisenä aukiolokesänä (14 450 kävijää), mutta houkutellakseen ihmisiä vierailemaan paikassa yhä uudelleen, Kotkaniemen ympärille tarvitaan museo- ja kahvilatoimintaa laajempi palveluntarjonta.

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Heini Kähkönen, heini.kahkonen(at)kotkaniemi.fi, puh. 040 522 7553
Projektisihteeri Annastiina Löppönen, annastiina.lopponen(at)kotkaniemi.fi, puh. 040 820 5641

Kotkaniemi lentoon -hanke

Toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2018

Rahoittajat: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader Länsi-Saimaa), P. E. Svinhufvudin Muistosäätiö ja Kotkaniemi-säätiö.

Toteuttaja: Kotkaniemi-säätiö

Kokonaisbudjetti: 111 000 €

Hankkeen tiivistelmä:
Tavoitteena on saada Suomen itsenäistymisen alkuvaiheisiin liittyvä presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemi Luumäellä museotoimintaa laajempaan monipuoliseen ja ympärivuotiseen käyttöön. Hankkeessa haetaan malleja, miten museo ja paikalliset toimijat voivat muodostaa toimivan verkoston Kotkaniemeen alueen kehittämiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi. Hyödynnettäviä mahdollisuuksia voivat tulevaisuudessa tarjota mm. kahvila/ravintola, museokauppa, neuvottelutilat, aitta ja renkitupa, puutarha ja piha-alueet sekä luonnonympäristö ranta-alueineen. Vt 6:n tuntumassa sijaitsevan alueen pinta-ala on 17 ha ja se rajoittuu niemenkärkenä Kivijärveen. Tulevaisuudessa Kotkaniemi palvelee matkailijoita, ohikulkijoita, alueen vakituisia asukkaita ja kesäasukkaita.

 

Apurahat ja muut tukijat:

Antikvariaatti Punaparta

Testamenttini kansalle -kirjalahjoitukset

Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö

v. 2017. 11 000 € museoesineiden konservointeihin.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

v. 2019. 15 000 € vaihtuvan näyttelyn rakentamiseen

v. 2017. 30 000 €  Kotkaniemen näyttelytoiminnan käynnistämiseen peruskorjauksen jälkeen sekä museokokoelman taidekonservointeihin

Karjalan kulttuurirahasto

v. 2020 10 000 € valokuvanäyttelyn taustatyön tekemiseen

v. 2016. 10 000 € esiselvitystyöhön Kotkaniemen toiminnan käynnistämisestä peruskorjauksen jälkeen

Luumäen kunta

10 000 € vuosiavustus 2018, 2019.

Venelaituri-hanke 2020.

Vuosittaiset tuet kesätyöntekijöiden palkkaukseen 2013, 2014, 2018, 2019.

Hankinnat museokauppaan ja markkinointiyhteistyö.

Luumäen Osuuspankki

v. 2019, 2 500 €. Pihakalusteisiin, painokuluihin ja kesän tapahtumiin

v. 2018, 5 000 €. Kokoustilojen kalustamiseen Kotkaniemen avautuessa uudelleen

v. 2014. 10 000 € säätiön toimintaan ja kehittämiseen

Maanpuolustuksen kannatussäätiö

v. 2017. 40 000 € uudistuneen kotimuseonäyttelyn rakentamiseen

prof. Martti Häikiö

v. 2019. 5 000 € Kotkaniemen valokuvakokoelman järjestämiseen

Museovirasto

v. 2020. 6 800 € Kotkaniemen kotimuseon museokokoelman järjestämiseen

P. E. Svinhufvudin muistosäätiö

v. 2016-2017 Uudistuneen kotimuseonäyttelyn suunnitelman toteutuksen rahoittaminen

v. 2017 12 000 € Kotkaniemi lentoon -hankkeen yksityisrahoitusosuuteen

Valtioneuvoston kanslia / Muistovuosi 1918 -hanke

v. 2018, 6 000 €. Kotkaniemen kotimuseon avajaisten kuluihin

Vapaussodan invalidien muistosäätiö

v. 2017, 2 500 €. Peruskorjatun museon ensimmäisen vaihtuvan näyttelyn rakentamisen kuluihin.

Kotkaniemen mesenaatit

Vuosina 2018 ja 2020 mesenaatti-kampanjoihin osallistuneet yksittäistukijat, jotka ovat mahdollistaneet kahvilan kalustamisen sekä rantasaunan kunnostamisen.

Kiitos tukijoillemme!